Pomoc

Mi smo za vas tu!​

Pomoć za naše članove:

 • Previsoka kirija?
 • Problem sa garancijom?
 • Osiguranje koj ne placá štetu?
 • Dugovi/Konkurs?
 • Kreditni problemi?
 • Problem sa vlasnikom stana?

i još mnogo toga...
Teme kojima se bavimo su:

 • Radno pravo (otkaz, pravo na odštetu, radni ugovori i provera ličnog primanja).
 • Socijalna i penziona pitanja (uslovi za penziju) podnošenje zahteva i praćenje u žalbenom postupku).
 • Imovinsko pravo (provera,sklapanje, ugovora pri kupovini nekretnina).
 • Stambeno pravo (provera ugovora i obračuna kirija)
 • Privatni i priveredni stečaj.
 • Civilno pravo (tužbe i žalbe).
 • Porodicno i nasledno pravo.
 • Boravišno pravo (vize).
 • Podrška pri osnivanju, reorganizaciji i gašenju firme.

Kontakt:

In Kooperation mit:

Pomoc

Mi smo za vas tu!​

Pomoć za naše članove:

 • Previsoka kirija?
 • Problem sa garancijom?
 • Osiguranje koj ne placá štetu?
 • Dugovi/Konkurs?
 • Kreditni problemi?
 • Problem sa vlasnikom stana?

i još mnogo toga... Teme kojima se bavimo su:

 • Radno pravo (otkaz, pravo na odštetu, radni ugovori i provera ličnog primanja).
 • Socijalna i penziona pitanja (uslovi za penziju) podnošenje zahteva i praćenje u žalbenom postupku).
 • Imovinsko pravo (provera,sklapanje, ugovora pri kupovini nekretnina).
 • Stambeno pravo (provera ugovora i obračuna kirija).
 • Privatni i priveredni stečaj.
 • Civilno pravo (tužbe i žalbe).
 • Porodicno i nasledno pravo.
 • Boravišno pravo (vize).
 • Podrška pri osnivanju, reorganizaciji i gašenju firme.
error: Diese Webseite ist geschützt !
Nach oben scrollen